Lista uchwał Senatu z 2003 roku

Uchwały Senatu z dnia 26 marca: