Uchwała Senatu nr 2/I/2003

Rodzaj: Uchwała
Nr: 2/I/2003
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 22 stycznia 2003 r.
W sprawie: zmiany Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie: przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów I roku studiów magisterskich uzupełniających
Treść uchwały nr 2/I/2003