Uchwała Senatu nr 31/XII/2002

Rodzaj: Uchwała
Nr: 31/XII/2002
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 18 grudnia 2002 r.
W sprawie: zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta celem zbadania sprawozdania finansowego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2002
Treść uchwały nr 31/XII/2002