Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uchwała Senatu nr 59/V/2024

Rodzaj: Uchwała
Nr: 59/V/2024
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 29 maja 2024 r.
W sprawie: zmiany uchwały nr 36/V/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego (z późn. zm.)
Treść uchwały nr 59/V/2024
Załącznik do uchwały nr 59/V/2024