Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.3 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.4).

Sprawozdanie z podziału i rozliczenie środków finansowych przeznaczonych przez uczelnię na sprawy studenckie

Sprawozdanie z podziału i rozliczenie środków finansowych przeznaczonych przez Uniwersytet Jagielloński na sprawy studenckie za okres 1.09.2019–31.08.2020

Sprawozdanie z podziału i rozliczenie środków finansowych przeznaczonych przez Uniwersytet Jagielloński na sprawy studenckie w I części 2019 r. (z wyłączeniem Collegium Medicum)

Sprawozdanie z podziału i rozliczenie środków finansowych przeznaczonych przez Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum na sprawy studenckie w roku akademickim 2018/2019

Sprawozdanie z podziału i rozliczenie środków finansowych przeznaczonych przez Uniwersytet Jagielloński na sprawy studenckie w 2018 r. (z wyłączeniem Collegium Medicum)

Sprawozdanie z podziału i rozliczenie środków finansowych przeznaczonych przez Uniwersytet Jagielloński na sprawy studenckie w II części 2017 r. (z wyłączeniem Collegium Medicum)