Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pismo okólne nr 2 Rektora UJ z dnia 28 marca 2024 roku

Rodzaj: Pismo okólne
Nr: 2
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 28 marca 2024 r.
W sprawie: zmiany pisma okólnego nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, suplementów do dyplomów oraz wysokości opłat pobieranych za ich wydanie
Pobierz plik