Pismo okólne nr 4 Rektora UJ z dnia 30 grudnia 2020 roku

Rodzaj: Pismo okólne
Nr: 4
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 30 grudnia 2020 r.
W sprawie: zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, suplementów do dyplomów oraz wysokości opłat pobieranych za ich wydanie

Data publikacji: 30.12.2020
Osoba publikująca: Rafał Kotarba