Pismo okólne nr 6 Rektora UJ z 20 grudnia 2019 roku

Rodzaj: Pismo okólne
Nr: 6
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 20 grudnia 2019 r.
W sprawie: sporządzania listy rankingowej 10% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich uprawnionych do ubiegania się o umorzenie kredytu studenckiego (nie dotyczy absolwentów Szkół Doktorskich UJ)

Data publikacji: 23.12.2019
Osoba publikująca: Rafał Kotarba