Pismo okólne nr 4 Rektora UJ z 4 grudnia 2019 roku

Rodzaj: Pismo okólne
Nr: 4
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 04 grudnia 2019 r.
W sprawie: zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, ich odpisów w języku angielskim i suplementów do dyplomów oraz wysokości opłat pobieranych za ich wydanie

Data publikacji: 06.12.2019
Osoba publikująca: Rafał Kotarba