Pismo okólne nr 6 Prorektora UJ ds. rozwoju z 23 maja 2018 roku

Rodzaj: Pismo okólne
Nr: 6
Wytworzył: Prorektor UJ ds. rozwoju prof. dr hab. Dorota Malec
Data wytworzenia: 23 maja 2018 r.
W sprawie: sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego na 2018 rok (nie dotyczy Collegium Medicum)

Data publikacji: 23.05.2018
Osoba publikująca: Rafał Kotarba