Komunikat nr 17/CM Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum

Rodzaj: Komunikat
Nr: 17_CM
Wytworzył: Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum
Data wytworzenia: 26 czerwca 2020 r.
W sprawie: sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum na 2020 rok

Data publikacji: 29.06.2020
Osoba publikująca: Magdalena Swałtek