Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.4 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.5).

Instrukcja kancelaryjna Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z załącznikami

Zarządzenie nr 86 Rektora UJ z 27 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jednolitego rzeczowego wykazu akt Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instrukcji archiwalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Treść Zarządzenia nr 86

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 86 - Instrukcja kancelaryjna Uniwersytetu Jagiellońskiego

Załączniki nr 1 - 9 do Instrukcji kancelaryjnej UJ