Instrukcja archiwalna Uniwersytetu Jagiellońskiego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Przejdz do najnowszej wersji - 1.1Zarządzenie nr 86 Rektora UJ z 27 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jednolitego rzeczowego wykazu akt Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instrukcji archiwalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Treść Zarządzenia nr 86

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 86 - Instrukcja archiwalna UJ

 

Data publikacji: 28.08.2014
Osoba publikująca: Estera Podobińska

Dziennik zmian dokumentu
    Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
    1.1 29.08.2014 10:54 Estera Podobińska
    1.0 28.08.2014 11:52 Estera Podobińska aktualnie przeglądana