Decyzja nr 10 Rektora UJ z 1 kwietnia 2019 roku

Rodzaj: Decyzja
Nr: 10
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 01 kwietnia 2019 r.
W sprawie: powołania Komitetu Sterującego ds. wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w UJ oraz Zespołu Projektowego ds. wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w UJ

Data publikacji: 02.04.2019
Osoba publikująca: Rafał Kotarba