Decyzja nr 15 Rektora UJ z dnia 6 kwietnia 2021 roku

Rodzaj: Decyzja
Nr: 15
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 06 kwietnia 2021 r.
W sprawie: powołania Komitetu Sterującego ds. monitorowania wdrażania Europejskiej Karty Naukowca, Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych i Polityki Otwartej, Przejrzystej i Merytorycznej Rekrutacji na UJ, Zespołu Roboczego ds. wdrażania Europejskiej Karty Naukowca, Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych i Polityki Otwartej, Przejrzystej i Merytorycznej Rekrutacji na UJ oraz Koordynatora ds. HR Excellence in Research

Data publikacji: 06.04.2021
Osoba publikująca: Rafał Kotarba