Decyzja nr 20/CM Prorektora ds. Collegium Medicum z 8 lipca 2020 roku

Rodzaj: Decyzja
Nr: 20_CM
Wytworzył: Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
Data wytworzenia: 08 lipca 2020 r.
W sprawie: w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem o akronimie: CDT-CARD, planowanego do zgłoszenia w konkursie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, Działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, konkurs 4/4.2/2020

Data publikacji: 09.07.2020
Osoba publikująca: Magdalena Kowalczyk