Decyzja nr 11 Rektora UJ z 25 maja 2020 roku

Rodzaj: Decyzja
Nr: 11
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 25 maja 2020 r.
W sprawie: powołania Zespołu ds. przygotowania Instrukcji kancelaryjnej UJ i Jednolitego rzeczowego wykazu akt UJ

Data publikacji: 26.05.2020
Osoba publikująca: Rafał Kotarba