Decyzja nr 35 Rektora UJ z 20 grudnia 2018 roku

Rodzaj: Decyzja
Nr: 35
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 20 grudnia 2018 r.
W sprawie: stwierdzenia zgodności zmiany Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i Statutem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data publikacji: 21.12.2018
Osoba publikująca: Rafał Kotarba