Decyzja nr 37/CM Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum z 18 grudnia 2018 roku

Rodzaj: Decyzja
Nr: 037_CM
Wytworzył: Zastępca Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum mgr Joanna Nikodemowicz
Data wytworzenia: 18 grudnia 2018 r.
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki zabudowanej nr 6/7 objętej księgą wieczystą nr KR1P/00480221/8 i działki nr 6/9 objętej księgą wieczystą nr KR1P/00334775/8.

Data publikacji: 18.12.2018
Osoba publikująca: Magdalena Kowalczyk