Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Decyzja nr 18/CM Prorektora ds. Collegium Medicum z 1 września 2022 roku

Rodzaj: Decyzja
Nr: 18_CM
Wytworzył: Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
Data wytworzenia: 01 września 2022 r.
W sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie, oznaczonej jako działka nr 303 obr. 60 jedn. ewid. Podgórze objętej księgą wieczystą nr KR1P/00041383/2.
Decyzja nr 18 Prorektora ds. CM