Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Decyzja nr 16/CM Prorekrora ds. Collegium Medicum z 1 wrześna 2022 roku

Rodzaj: Decyzja
Nr: 16_CM
Wytworzył: Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
Data wytworzenia: 01 września 2022 r.
W sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie, oznaczonej jako działka nr 6/1 obr. 58 jedn. ewid. Podgórze objętej księgą wieczystą nr KR1P/00201090/1.
Decyzja nr 16 Prorektora ds. CM