Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Decyzja nr 7/CM Prorektora ds. Collegium Medicum z 3 czerwca 2022 roku

Rodzaj: Decyzja
Nr: 7_CM
Wytworzył: Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
Data wytworzenia: 03 czerwca 2022 r.
W sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie, oznaczonej jako działka nr 149 obr. 60 jednostka ewidencyjna Podgórze objętej księgą wieczystą nr KR1P/00041848/0.
Decyzja nr 7 Prorektora ds. CM