Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.0 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.4).

Rada Uczelni

Skład Rady Uczelni

Członkowie wybrani spośród wspólnoty uczelni:

prof. dr hab. Grażyna Stochel,

dr hab. Dorota Szumska, prof. UJ,

prof. dr hab. med. Jerzy Wordliczek.

Członkowie spoza wspólnoty uczelni:

dr Jakub Górski,

dr Zbigniew Inglot,

prof. dr hab. Jacek Purchla, Przewodniczący Rady Uczelni,

Marcelina Kościołek, Przewodnicząca Samorządu Studentów UJ.

Kadencja pierwszej Rady Uczelni trwa do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Kontakt

ul. Gołębia 24, pok. nr 38
31-007 Kraków
tel.: 12 663 10 08
e-mail: rada.uczelni@uj.edu.pl