Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 2.4 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (2.7).

Opłaty

Dokumenty zewnętrzne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie współczynników kosztochłonności

Rok akademicki 2024/2025

Zarządzenie nr 62 Rektora UJ z dnia 3 czerwca 2024 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 8 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2024/2025 (z późn. zm.)

Zarządzenie nr 53 Rektora UJ z dnia 30 kwietnia 2024 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 8 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2024/2025

Zarządzenie nr 17 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 12 lutego 2024 roku
w sprawie: wzoru oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 8 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2024 roku
w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2024/2025

Rok akademicki 2023/2024

Zarządzenie nr 17 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 12 lutego 2024 roku
w sprawie: wzoru oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 8 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 3 lutego 2023 roku
w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024

Zarządzenie nr 63 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 maja 2023 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 8 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 3 lutego 2023 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024

Uchwała nr 17/III/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 marca 2019 roku
w sprawie: zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Resolution no. 17/III/2019 of the Senate of the Jagiellonian University of 27th March 2019
on: rules for charging fees and exempting from fees for educational services at first-cycle, second-cycle and long-cycle Magister degree study programmes at the Jagiellonian University

Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 marca 2020 roku
w sprawie: warunków i trybu zwalniania z opłat za wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu oraz za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu

Rok akademicki 2022/2023

Zarządzenie nr 17 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 12 lutego 2024 roku
w sprawie: wzoru oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 lutego 2022 roku
w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 77 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023

Uchwała nr 17/III/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 marca 2019 roku
w sprawie: zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Resolution no. 17/III/2019 of the Senate of the Jagiellonian University of 27th March 2019
on: rules for charging fees and exempting from fees for educational services at first-cycle, second-cycle and long-cycle Magister degree study programmes at the Jagiellonian University

Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 marca 2020 roku
w sprawie: warunków i trybu zwalniania z opłat za wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu oraz za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu

Rok akademicki 2021/2022

Zarządzenie nr 17 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 12 lutego 2024 roku
w sprawie: wzoru oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 2 marca 2022 roku
w sprawie: szczególnych zasad pobierania opłat od studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego będących obywatelami Ukrainy

Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 lutego 2021 roku
w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 66 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie: zmiany: zarządzenia nr 25 Rektora UJ z 28 lutego 2019 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w języku polskim rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 (z późn. zm.), zarządzenia nr 22 Rektora UJ z 26 lutego 2020 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w języku polskim rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021 (z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 19 Rektora UJ z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 94 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 sierpnia 2021 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 19 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022 (z późn. zm.)

Uchwała nr 17/III/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 marca 2019 roku
w sprawie: zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Resolution no. 17/III/2019 of the Senate of the Jagiellonian University of 27th March 2019
on: rules for charging fees and exempting from fees for educational services at first-cycle, second-cycle and long-cycle Magister degree study programmes at the Jagiellonian University

Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 marca 2020 roku
w sprawie: warunków i trybu zwalniania z opłat za wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu oraz za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu

Rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie nr 17 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 12 lutego 2024 roku
w sprawie: wzoru oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 22 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 lutego 2020 roku
w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w języku polskim rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 60 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 lutego 2020 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w języku polskim rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 stycznia 2020 roku
w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów prowadzonych w językach obcych rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 lipca 2020 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 stycznia 2020 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów prowadzonych w językach obcych rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 66 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie: zmiany: zarządzenia nr 25 Rektora UJ z 28 lutego 2019 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w języku polskim rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 (z późn. zm.), zarządzenia nr 22 Rektora UJ z 26 lutego 2020 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w języku polskim rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021 (z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 19 Rektora UJ z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 17/III/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 marca 2019 roku
w sprawie: zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Resolution no. 17/III/2019 of the Senate of the Jagiellonian University of 27th March 2019
on: rules for charging fees and exempting from fees for educational services at first-cycle, second-cycle and long-cycle Magister degree study programmes at the Jagiellonian University

Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 marca 2020 roku
w sprawie: warunków i trybu zwalniania z opłat za wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu oraz za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu

Rok akademicki 2019/2020

Zarządzenie nr 17 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 12 lutego 2024 roku
w sprawie: wzoru oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w języku polskim rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 35 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 20 maja 2019 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lutego 2019 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w języku polskim rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 46 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 2 lipca 2019 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lutego 2019 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w języku polskim rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 (z późn.zm.)

Zarządzenie nr 66 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie: zmiany: zarządzenia nr 25 Rektora UJ z 28 lutego 2019 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w języku polskim rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 (z późn. zm.), zarządzenia nr 22 Rektora UJ z 26 lutego 2020 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w języku polskim rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021 (z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 19 Rektora UJ z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 stycznia 2019 roku
w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów prowadzonych w językach obcych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

Uchwała nr 17/III/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 marca 2019 roku
w sprawie: zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Resolution no. 17/III/2019 of the Senate of the Jagiellonian University of 27th March 2019
on: rules for charging fees and exempting from fees for educational services at first-cycle, second-cycle and long-cycle Magister degree study programmes at the Jagiellonian University

Rok akademicki 2018/2019

Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 7 marca 2018 roku
w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 9 lipca 2018 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 19 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 marca 2018 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 października 2018 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 19 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 marca 2018 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 88 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 19 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 marca 2018 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

Zarządzenie nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 9 czerwca 2017 roku
w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 września 2017 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 czerwca 2017 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 12 września 2018 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 czerwca 2017 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018

Archiwum

Archiwalne akty prawne związane z opłatami znajdują się na stronie ksztalcenie.uj.edu.pl/akty-prawne/oplaty