Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.1 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.2).

Instrukcja

Informacje ogólne

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej. Uniwersytet Jagielloński zgodnie z zapisami ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) prezentuje stronę BIP pod adresem URL: www.bip.uj.edu.pl

Treści informacji publicznej są redagowane za pomocą:

 • tekstu
 • tabel
 • załączników w postaci plików do pobrania
 • zdjęć i grafik

Opis serwisu

Publikowane informacje dotyczące Uniwersytetu Jagiellońskiego podzielone są  na następujące działy:

1. Zakładka - Uniwersytet - po lewej stronie głównego menu serwisu prowadzi do działu, w którym na stałe zgromadzone są tematy sklasyfikowane w czterech podstawowych kategoriach.

Odnośniki kategorii tematycznych (granatowe menu) wskazują: - podmenu kolejnych dokumentów zgromadzonych w BIP, - bezpośrednią treść dokumentu, opatrzonego informacją o osobie, która wprowadziła informację do BIP oraz czas jego ostatniej modyfikacji; w tym także odnośniki do stron internetowych spoza BIP.

2. Zakładka - Władze - prowadzi do działu zawierającego informacje dotyczące głównych władz UJ: dane osobowe oraz teleadresowe.

3. Zakładka - Dokumenty - głównego menu prowadzi do działu, w którym są publikowane dokumenty wydawane przez odpowiednie jednostki. Dokumenty podzielone są wg ich rodzajów. Po wybraniu odpowiedniego działu uzyskujemy dostęp do listy wszystkich dokumentów danego rodzaju. Po wybraniu z listy odnośników określonej pozycji pojawia się w jej miejsce szczegółowy opis dokumentu. Schemat dokumentu: 

 • nagłówek (tytuł dokumentu),
 • rodzaj dokumentu,
 • termin wydania dokumentu,
 • nr dokumentu,
 • skrót treści dokumentu w postaci tekstu,
 • odnośnik do odnośniki do dokumentów i stron spoza BIP,
 • ewentualny załącznik,
 • ilość wyświetleń danego dokumentu,
 • data ostatniej modyfikacji,
 • dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do BIP,
 • ewentualny odnośnik do archiwalnej wersji dokumentu.

Uwaga: Aby odczytać załączone pliki w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Reader. Darmową przeglądarkę plików PDF można pobrać na stronie www.adobe.com

4. Zakładka - Oferty Pracy - zgromaczone są tam oferty zarówno aktualne, jak i archiwalne. Ogłoszenia podzielone są na 7 kategorii. Po wybraniu jednej z dostępnych kategorii wyświetla się lista aktualnych ogłoszeń. U dołu wyświetlonej listy znajduje się odnośnik prowadzący do archiwum ofert pracy.

5. W środkowej części portalu wyświetlają się treści z uaktywnionego odnośnika.

6. W dolnej części strony BIP znajduje się: