Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzenie Rektora nr 76/09

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 76/09
Data wytworzenia: 22 grudnia 2009 r.
W sprawie: zasad wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz nauczycieli akademickich wykonujących dodatkowe czynności niezwiązane z procesem dydaktycznym
Pobierz plik