Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzenie Rektora nr 03/10

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 3/10
Data wytworzenia: 22 stycznia 2010 r.
W sprawie: zmiany zarządzenia nr 25 Rektora UJ z 22 maja 2009 roku w sprawie terminu wprowadzenia nowych wzorów dyplomów, suplementu do dyplomów, świadectw ukończenia studiów podyplomowych, studiów doktoranckich oraz kursów dokształcających, sposobu ich sporządzania i wysokości pobieranych za nie opłat
Pobierz plik