Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.0 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.1).

Zamówienia publiczne UJ CM

Informacje ogólne

Do zadań Działu Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum należy wykonywanie czynności w zakresie udzielenia zamówień publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

W realizacji zadań Dział współpracuje ze wszystkimi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum.

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel. (+48 12) 433-27-29
e-mail: dzp@cm-uj.krakow.pl
Strona internetowa: www.dzp.cm-uj.krakow.pl