Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie ogłasza PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

Termin rozpoczęcia: 24 kwietnia 2023 r.
Termin zakończenia: 31 maja 2023 r.

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

NA ŁĄCZNĄ SPRZEDAŻ

 

prawa własności nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Racławickiej 9a, obejmujących:

  • działkę nr 6/7 obr. 4 jedn. ewid. Krowodrza, objętej KW nr KR1P/00480221/8 (pow. 3362 m2), zabudowanej budynkiem hotelowym, wykorzystywanym na prowadzenie domu studenckiego z funkcją hotelową, położonym przy ul. Racławickiej 9a, o pow. użytkowej 3255,46 m2,

  • mienie znajdujące się w budynku,

  • działkę nr 6/9 obr. 4 jedn. ewid. Krowodrza, objętej KW nr KR1P/00334775/8 (pow. 142 m2).

 

Cena wywoławcza wynosi 22.000.000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia dwa miliony   złotych).

Wadium w wysokości 1.100.000,00 (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 26.05.2023 r.

Oferty należy złożyć w Dziale Zarządzania Majątkiem, Sekcji Administrowania Nieruchomościami w Krakowie, ul. Skawińska 8, pok. 266, do dnia 31.05.2023 r., do godz. 12:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2023 r. o godz. 13:00 w Obiekcie Dydaktyczno-Administracyjnym przy ul. Skawińskiej 8 w Krakowie w sali 250 (II piętro)

Warunki przetargu są zamieszczone na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum: http://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/oferty_sprzedazy/ oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku UJ CM przy ul. św. Anny 12 w Krakowie.

 

Dodatkowych informacji udziela Sekcja Administrowania Nieruchomościami, ul. Skawińska 8 – pok. 266, tel. 12 433-27-09, e-mail: dzm@cm-uj.krakow.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

 

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

 

Ogłoszenie
Informcja o przetwarzaniu danych
Warunki przetargu pisemnego nieograniczonego