Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie zaprasza do składania ofert cenowych w trybie bezprzetargowym na dzierżawę kortu tenisowego ziemnego do gry deblowej przy ul. Piastowskiej 26 w Krakowie

Termin rozpoczęcia: 09 lutego 2023 r.
Termin zakończenia: 17 lutego 2023 r.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, NIP: 675-000-22-36 zaprasza do składania ofert cenowych w trybie bezprzetargowym na dzierżawę kortu tenisowego ziemnego do gry deblowej przy ul. Piastowskiej 26 w Krakowie.

Szczegóły ogłoszenia, informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz wzór oświadczenia, iż oferent nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), znajdują się w załącznikach.

Wzór oświadczenia