Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego "Kartezjusz"

Termin rozpoczęcia: 01 października 2017 r.
Termin zakończenia: 30 września 2022 r.

Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Kartezjusz”.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.10.2017 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 30.09.2022 r.

Cel i uzasadnienie projektu:

wykształcenie grupy wszechstronnych młodych naukowców zdolnych podejmować szerokie wyzwania współczesnej nauki i nowoczesnej technologii, poprzez wsparcie doktorantów dodatkowym stypendium motywacyjnym w wysokości 1500 zł miesięcznie przez 4 lata, krótkie staże zagraniczne w miejscach wskazanych przez promotora, szkolenia z umiejętności miękkich, indywidualny tryb kształcenia w oparciu o ofertę czterech świetnych wydziałów matematyczno-fizycznych.

Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartej Umowy o partnerstwie jest Uniwersytet Warszawski.